Området rundt Ikwezilokuza barneskole (ligger ute på landet ca. 25 km fra Shepstone) har hatt stor befolkningsvekst og har dermed fått mange, nye elever som ikke kunne huses i skolens bygninger.

 

DSC 0440Ikwezilokuza barneskole. Fløyen til høyre er bygget av skolemidler.Barna i 1. til 3. klasse fikk derfor undervisning i en innestengt og muggen garasje som skolen leide i nærheten. OHGs elever bestemte seg for at disse barna trengte nye klasserom og bevilget midler til oppføring av en ny skolefløy med tre klasserom på skolens område. Denne fløyen ble innviet i mars 2010.