Impande Foundation Sweden

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkande insatser för barn & ungas ökade välmående genom byggandet & drift av förskolor & skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.

Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden ”IIFS”, 802481-2136, ska samla in medel genom samarbete med Svenska förskolor, Skolor, Privatpersoner, Facebook upprop, insamlingsevent, försäljning av lokalt producerade tygkassar.

Dessa medel ska sedan delas ut till olika projekt som IIFS i samarbete med följande organisationer (Network Action Group, NAG och Siyakwazi) sållat fram och överensstämmer med IIFS´s stadgar.

Dessa projekt ska kunna följas på vår hemsida och där ska sedan resultatet  kunna beskådas.

Det är meningen att insamling ska komma igång februari/mars av år 2020. Förberedelser för kontakt med företag har redan påbörjats och mot allmänheten ska insamling börja ske när 90-konto godkänts.

InsamlingsstiftelseInsamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden
Organisationsnummer802481-2136
Registreringsdatum2019-05-31
AdressInsamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden

c/o Magnus Håkansson

Skeppargatan 20B, 2tr

114 52 Stockholm

Mejl[email protected]
BankkontoBankgiro 900-6982
Postgiro 900698-2
Swish 1239006982

Stadgar
Registreringsbevis
Verkliga Huvudmän